giovedì 6 gennaio 2011

Ki Aikido - Aiki Jo by Yoshigasaki Sensei

Nessun commento:

Posta un commento